Privacybeleid Kids-support

Persoonsgegevens die wij verwerken
Kids-support  verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens vanuit het intakeformulier en intake gesprek bij coaching
 • Gegevens die u zelf aan ons verstrekt t.b.v. coaching/begeleiding/training

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Kids-support verwerkt gegevens die nodig zijn voor coaching / begeleiding en training. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben
Kids-support verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Kids-support verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
 • Kids-support verwerkt bijzondere persoonsgegevens, welke via een intakeformulier en intakegesprek verkregen worden, om een beter beeld te krijgen van de problematiek / uw achtergrond en om u gerichter te kunnen helpen
 • Kids-support verwerkt overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt; mondeling, in correspondentie en telefonisch (welke ervoor zorgen dat uw begeleiding op maat uitgevoerd kan worden).

Hoe lang we gegevens bewaren
Kids-support zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
Wij hanteren het volgende bewaartermijn: 7 jaar vanaf het beëindigen van de coaching / begeleiding (i.v.m. belastingwet en nazorg).

 

Delen met anderen

Kids-support deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kids-support blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kids-support.nl . Kids-support zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Kids-support neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kids-support.nl

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met kids-support, kunt u ons als volgt bereiken:

Yvette Roosjen

E-mailadres:                                                                          info@kids-support.nl

Telefoonnummer:                                                                  06-13107563

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:                     65377036