Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek (+/- 30 min) bespreken we wat we eventueel voor elkaar kunnen betekenen op gebied van coaching. Als er een wederzijdse ‘klik’ is kan er een intakegesprek plaatsvinden.

Intakegesprek (+/- 30 min)

Tijdens dit gesprek zullen vragen, ervaringen, wensen en verwachtingen van de ouders aan bod komen. Hierdoor zullen we samen inzicht proberen te krijgen in de situatie die speelt. En formuleren we de hulpvraag. Wat is de wens voor je kind en/of voor jezelf?

Coachingsessies met uw kind (1 uur)

Als het intakegesprek heeft plaatsgevonden, volgen de sessies met uw kind. Gemiddeld zijn 5 à 6 sessies van één uur al voldoende al is dit altijd in overleg te bepalen.
Uitgaande van de kwaliteiten die uw kind al in zich heeft proberen we samen tot een positief resultaat te komen.
Hierbij zal gebruik worden gemaakt van verschillende mogelijkheden zoals gesprekken, spelletjes, creativiteit etc.
Na afloop van een sessie zal ik d.m.v een korte evaluatie per mail u als ouder van het verloop op de hoogte houden. Hierdoor houden we het lijntje kort en kunnen we samen werken aan een snel en goed resultaat. Aan het eind van het traject zal er een evaluatiegesprek plaatsvinden om te kijken of het gewenste resultaat behaald is.

Evaluatie


Na ongeveer 6 sessies zal er een oudergesprek van maximaal één uur volgen. Hierin bespreken we hoe het gaat met uw kind en of het gewenste resultaat bereikt is.
Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en nooit zonder toestemming van u als ouders aan derden verstrekt.