Wat kan de Jeugd Breincoach voor u en uw kind betekenen?

Als Jeugd Breincoach ben ik opgeleid om samen met u en uw kind te onderzoeken wat uw kind nodig heeft om tot een optimale persoonlijke ontwikkeling en leerprestaties te komen. Hierbij wordt gekeken naar belemmerende factoren, maar vooral ook naar de mogelijkheden die uw kind heeft. Als Jeugd Breincoach ben ik bekend met- en ervaren in de begeleiding van jeugd tussen 6 – 25 jaar met concentratieproblemen, ASS, AD(H)D, hoogbegaafdheid, dyslexie, dyscalculie en leerlingen die door andere omstandigheden moeilijkheden ondervinden bij het leren. Denk hierbij aan leerlingen met faalangst of leerlingen met een bijzondere thuissituatie.

Nadat duidelijk is waar de leerproblemen vandaan komen zal ik een begeleidingsplan opstellen. Dit plan bevat een duidelijke lijn in de begeleiding vanuit de Jeugd Breincoach en een overzicht met huiswerkopdrachten. Dit zijn korte oefeningen van 1 tot 5 minuten per dag. Oudergesprekken kunnen onderdeel van het begeleidingsplan zijn. In overleg worden deze gesprekken in gepland.

Ik werk volgens het EVO model. EVO staat voor Executieve Vaardigheden in het Onderwijs.

Ervaart uw zoon of dochter moeilijkheden op één of meerdere van deze gebieden, dan gaan we aan de slag. Samen kijken we naar wat uw kind motiveert. Wat vindt hij/zij leuk? Waar kunnen we op inspelen? Dit combineren we met wat uw kind nog moet leren. We maken doelen met uw kind die haalbaar zijn, zodat uw kind veel succeservaringen opdoet. Zo maken wij leren en ontwikkelen weer leuk.